Wednesday, July 19, 2017

ശബരിമലയിലെ ഭജൻ

ശബരിമലയിലെ ഭജൻ ഒരു വലിയ കഥ

അന്ന് ഞാൻ എറണാകുളം ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ House surgeon ഒരു ദിവസം ഞങ്ങളുടെ Police surgeon രാമൻ നായർ സർ വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു. പണിക്കരെ  ത്നിക്ക് ശബരിമലയിൽ അയ്യപ്പസേവ സംഘത്തിന്റെ ആശുപത്രിയിൽ ഒരാഴ്ച്ച പോകണൊ?

ചോദ്യം മുഴുമിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല
റെഡി

എന്നാൽ നാളെ കാലത്ത് റെഡിയായി വന്നോളൂ

രണ്ട് മുണ്ടും ഷർട്ടും തോർത്തും ഒക്കെ റെദീ ആക്കി പിറ്റെ ദിവസം പുറപ്പെട്ടു.

മരുന്നുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു പെട്ടി സർ തന്നു വിട്ടു.

സന്നിധാനത്തിനു വടക്കു വശത്തായി ഒരു കെട്ടിടം ഉണ്ട്. പണ്ടാണ്‌ ട്ടൊ 1985 ൽ. അതിലാണ്‌ ആശുപത്രി.

അതിനു മുന്നിൽ ചുക്കുവെള്ളക്കട. അതിനു മുന്നിൽ ടാർപ്പായ മൂടി ഒരു സ്ഥലം, അതിന്റെ കഥ പിന്നെ വരും.

എനിക്കേതായാലും വലരെ ഇഷ്റ്റപ്പെട്ടു.

ഓഫീസിൽ എത്തി അവിടെ ഇരുന്ന ആപ്പീസറെ പരിചയപ്പെട്ട് ജോലിയിൽ കയറാൻ.

ചെന്നപ്പോഴാന്‌ അവിടെ ഒരു വലിയ തർക്കം. കുറച്ചാളുകൾ

വിഷയം ?

ഭജന

ഒരു കൂട്ടാർ പറയുന്നു അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഭജന നടക്കില്ല. ആപ്പീസർ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

ഞാൻ കാര്യം അന്വേഷിച്ചു- ഭജന എന്നു കേട്ടപ്പോൾ എനിക്കു കൂടുതൽ താല്പര്യം ആയി.

ഭജന നറ്റക്കില്ല എന്നൊരു കൂട്ടർ തീർത്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങു പറഞ്ഞു പോയി - ഭജന നടക്കും. എന്ത് കൊണ്ടു നടക്കില്ല?

അവർ പറഞ്ഞ ചില്ലറ കാര്യങ്ങൾ പുരത്ത് പറയുവാൻ തോന്നുന്നില്ല, ഏതായാലും അത് അവർ തമ്മ്മിലുള്ള വിഷയം.

എല്ലാം കേട്ടു കഴിഞ്ഞ്നപ്പോൽ ഞാൻ പരൻഞ്ഞു, ഭജിക്കണ്ടാത്തവർ ഭജിക്കണ്ട ബാക്കി ഉള്ളവർ പോരെ നമുക്ക് ഭജിക്കാം

അപ്പോഴാണ്‌ നടക്കില്ല എന്നു പറഞ്ഞവരുടെ ഭാവം മാറിയത്- അതു വരെ അവർ വിചാരിച്ചിരുന്നത്, പാട്ടു പാടാൻ അവർക്കു മാത്രമെ അറിയൂ എന്ന്.

മുങ്കൈ എടൂക്കാൻ ആളു വേരെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സ്ഥാനം പോകും എന്നവർക്കു പെട്ടെന്നു മനസിലായി

അവർ പറഞ്ഞു  ങാ സാറുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നടത്താം

അങ്ങനെ സ്വാമിയുറ്റെ മുന്നിൽ സന്ധ്യയ്ക്ക് 6 മുതൽ 7 വരെ ഉള്ള ഭജന ആ 7 ദിവസവും നടന്നു

അതിനിടയ്ക്കൊരു ദിവസം തൈഴ്നാട്ടിലെ ഏതോ ഒരു കമ്പന്യുടെ MD ഇപ്പോൽ വിശദമായി ഓർമ്മയില്ല.
അദ്ദേഹത്തെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഓഫീസിൽ വച്ച്, അദ്ദേഹം എല്ലാ കൊല്ലവും വരും ഭജന ചെയ്യും.

എനിക്കു സന്തോഷമായി. അദ്ദേഹം അന്ന് കുറെ പാട്ടുകൾ പാടി. എല്ലാം ഒന്നിനൊന്നു മെച്ചം. അവയിൽ മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ അന്നു പഠിച്ചെടുത്തു. ആകെ ഒരു സന്ധ്യക്കെ സമയമെ കിട്ടിയുള്ളു.

അന്നവ പഠിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരെണ്ണമെ മുഴുവൻ ഓർമ്മയുള്ളു അത് ദാ ഇത്


ആരാധനയായ് ആരതിയായ് ഞാൻ

അതിലെ കർമ്മഫലത്തിൻ കെട്ടുകളെന്തി
പഞ്ചേന്ദ്രിയവും അടക്കി ഒതുക്കി
കയറി വരുന്ന വരികൾ കേട്ടപ്പോൽ സത്യത്തിൽ സ്വാമിമാരെക്കാൾ കൂടൂതൽ ഞാൻ ഓർത്തത്, വരിവരിയായി കഴുതകൾ പുറത്ത് ചുമടൂകളും ആയി പോകുന്നതായിരുന്നു.

പിന്നൊരെണ്ണം മോഹനരാഗത്തിൽ ഗംഗാധരസുതനെ

അതിന്റെ ആ ഒരു വരിയെ ഓർമ്മയുള്ളു

മൂന്നാമനെ ഒട്ടും ഓർക്കുന്നില്ല

ഇതിനിടയ്ക്ക് മറ്റൊരു  സംഭവം കൂടി പറയാനുണ്ട്

രണ്ടാം ദിവസം ഭജനയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ മണ്ഡപത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ മൂന്നു ചെറുപ്പക്കാർ കയറി വന്നു. അവർക്ക്കു കൂടി പാടാൻ പറ്റുമൊ എന്നു ചോദിച്ചു.

നിങ്ങൾ ആരാണെന്നു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ വിറകൊടിക്കാൻ വരുന്നവരാണത്രെ. അവരെയും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇരുത്തി. ഭജനയുടെ ആദ്യ വന്ദനങ്ങൾ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ്നപ്പോൽ അവരോടു പാടിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു
അതിൽ ശിവദാസൻ എന്നു പേരുള്ള ഒരുവൻ പാടൂവാൻ തുടങ്ങി

ഞങ്ങളുടെ ഭജന നടക്കുമ്പോൾ മണ്ഡപത്തിനു മുന്നിൽ ഉള്ള സ്ഥലം കാലി ആണ്‌. ചില സ്വാമിമാർ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാകും ചിലർ അവിടവിടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാകും, വർത്തമാനത്തിനു ബുദ്ധിമുട്ടായതു കൊണ്ട് ബാക്കി ഉള്ളവരെല്ലാം ദൂരെ എങ്ങാനും പോകും.

എന്നാൽ ശിവദാസൻ ദാ ഈ പാട്ട് അങ്ങു തുടങ്ങി

ഇതു പോലെ ഒന്നും അല്ല കേട്ടൊ ഇത് ഞാൻ C#  ൽ പാടിയത്, ശിവദാസൻ അത് D# ൽ പാടി.

ആ വരി മുഴുമിപ്പിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഹാൾ നിറഞ്ഞു. അവിടെയും ഇവിടെയും ആയി നിന്നിരുന്ന സ്വാമിമാരെല്ലാം, ഭജന കേൾക്കാനായി ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ

ശിവദാസന്റെ പാട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഞങ്ങളുടെ ഊഴം ആയി. അപ്പോഴേക്കും ഇവർ മൂന്നു പേരും എഴുനേറ്റു. പോകുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഭജനയ്ക്കിരുന്നാൽ പിന്നീട് മംഗളം പാടിക്കഴിൻഞ്ഞു പോവുകയാണു ഭംഗി.  അല്ല അവർക്കു പോകണം. അവർ പോയി

ഞങ്ങളുടെ പാട്ടു തുടങ്ങിയതോടു കൂടി സ്വാമിമാരും അവരവരുടെ വഴിക്കു പോയി.

പക്ഷെ ഇതിനൊരു ബാക്കിപത്രം കൂടി ഉണ്ട്.

അടുത്ത ദിവസവും ഇവർ പാടൂവാൻ വന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ പരഞ്ഞു. ഇന്നു പാടണം എങ്കിൽ, 7 മണി കഴിഞ്ഞ് അനുവാദം വാങ്ങി പാടിക്കൊള്ളൂ ( അവ്ടെ എത്ര വേനമെങ്കിലും സമയം കിട്ടും}, 6-7 വരെ ഞങ്ങളുടെ സമയം. അതിനുള്ളിൽ ഇരുന്നാൽ മുഴുവൻ സമയം ഇരിക്കണം, നിങ്ങൾ ഇന്നലെ ത് ചെയ്യാത്തതു കൊണ്ട് ഇൻ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വേണ്ടാ

ഞങ്ങൾ ഭജന കഴിഞ്ഞ് മുറിയിൽ പോയി ഒന്നു ഫ്രഷ് ആയി ഒന്നു കൂടി കറങ്ങാൻ പോയി.

അപ്പോൾ ഭജനമണ്ഡപത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളുടെ ഭജനയെക്കാൾ പോലും മോശമായ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുന്നു.

ഇതാരാണ്‌ ഭജിക്കുന്നത് എന്നു നോക്കി അവിടെ ചെന്നു.!!!!!!

അതേ കുട്ടികൾ. പാടുന്നത് അതേ ശിവദാസൻ !!!!! മുന്നിൽ ഞങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ ഇരുന്നിരൗന്നത്ര സ്വാമിമാർ മാത്രം


4 comments: